TW!ST

anders kijken, gewoon doen

Zonnestroom in Nederland

Op 20 juni 2023 was het European Solar Day! Daarom wilde ik die dag stilstaan bij de bijdrage die we als Nederlandse zonne-energiesector leveren aan de energietransitie.

In totaal staat er op dit moment meer dan 20 GWp aan zonnestroomvermogen in Nederland. Waarvan ruim 15 GWp op daken en gevels en 5 GWp op land en water. Dit is goed voor maar liefst 15% van het huidige stroomverbruik in Nederland. Daar heb ik met veel energie, plezier en enthousiasme een bijdrage aan geleverd!

Naar verwachting zal de komende 5 jaar nog eens 20 gigawattpiek aan zonnestroomcapaciteit toegevoegd worden. Deze verwachting spreekt SolarPower Europe, de Europese branchevereniging van de zonne-energiesector, uit in zijn Global Market Outlook for Solar Power 2023-2027.

We staan op dit moment echter pas aan het begin van de energietransitie en zijn er klaar voor om samen met alle andere betrokken partijen de energietransitiedoelen te realiseren!

Bron voor de marktcijfers: @DNEResearch Trendrapport

LinkedIn